نقشه اکوسیستم استارتاپ‌ها، محصولات و کسب و کارهای حوزه خدمات مالی در ایران (نسخه دوم)

فایل زیر حاوی نسخه اول نقشه با کیفیت بالای اکوسیستم استارتاپ‌ها، محصولات و کسب و کارهای حوزه خدمات مالی ایران است که در بهار ۱۳۹۹ منتشر شده است.

 

دریافت نقشه اکوسیستم استارتاپ‌ها، محصولات و کسب و کارهای حوزه خدمات مالی‌ ایران (نسخه دوم)