نقشه استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین در حمل و نقل

در این نقشه می توانید  استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین در حوزه حمل و نقل را مشاهده کنید. 

اگر استارتاپ شما در این نقشه نیست لطفا به Startup@ecmonitor.ir ایمیل بزنید و خود را معرفی کنید.

 

نقشه استارتاپ‌ ها و کسب و کارهای آنلاین حوزه حمل و نقل (نسخه سوم)