نقشه استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین در بخش سلامت

در این نقشه می توانید  استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین در حوزه سلامت را مشاهده کنید. 

اگر استارتاپ شما در این نقشه نیست لطفا به Startup@ecmonitor.ir ایمیل بزنید و خود را معرفی کنید.

 

نقشه استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین در بخش سلامت (نسخه اول)