لیست استارتاپ‌های ایرانی

با دریافت فایل زیر، شما می‌توانید به لیست استارتاپ‌های ایرانی به تفکیک بازار، سال شروع فعالیت و استان محل استقرار دسترسی پیدا کنید.
همچنین استارتاپ‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند در این فایل مشخص شده‌اند. اگر تمایل به سرمایه‌گذاری دارید می‌توانید از این فیلتر استفاده کرده و به بررسی استارتاپ‌های به دنبال جذب سرمایه‌گذار بپردازید.

این فایل به مرور زمان، به روز می‌شود.


دریافت لیست استارتاپ‌های ایرانی